ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí      
  6,30  –  7,30  odběry
  8,00 – 10,00 akutní pacienti
10,00 – 12,00 prevence – objednaní pacienti

Úterý
  6,30  –  7,30  odběry
  8,00 – 10,00 akutní pacienti
10,00 – 12,00 prevence – objednaní pacienti

Středa
13,00 – 17,00 pracující budou upřednostňováni

12,00 – 13,00 prevence – objednaní pacienti

Čtvrtek
  6,30  –  7,30  odběry
  8,00 – 10,00 akutní pacienti
10,00 – 12,00 prevence – objednaní pacienti

Pátek
6,30  –  7,30  odběry
8,00 – 10,00 akutní pacienti
10,00 – 12,00 prevence – objednaní pacienti

GODMED CZ s.r.o.

Sídlo firmy:    Hrabinská 2074/50d,
737 01 Český Těšín
IČO:   294 62 550

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

pracoviště akreditované Ministerstvem zdravotnictví

MUDr. Rudzká Ywetta
MUDr. Chlachulová Lenka
MUDr. Bernátová Zuzana

sestra:  Skupinová Gabriela

tel: 558 740 300

Jediní v Č. Těšíně registrujeme pacienty ve dvou ambulancích. Volejte sestře.

Naši pacienti mají výhodu rychlejších termínů na NEUROLOGII GODMED CZ s.r.o. (MUDr. Szyrocká) a BONUS GODMED,  který zahrnuje:

 • slevu  na přístrojovou lymodrenáž v ambulanci GODMEDu na Hrabinské ul. (pocit těžkých nohou, prevence otoků nohou)
 • dovoz léků nebo zdravotních pomůcek zdarma, zejména pro imobilní pacienty
 • přednostní termíny v naší odborné ambulanci neurologie
 • POSKYTUJEME PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY pro podniky („závodní prohlídky“) jak  zde na středisku  Hrabinská tak i na středisku Jablunkovská . Předem je nutná domluva se sestrou.
  reference:  DONGWON CZ, TESCO, LIDL, OKAY,  ARRIVA, ČSAD, ZŠ Hrabina, ZŠ Kontešinec, ZŠ Slezská, CHARITA, OPTIMONT, FCC Česká republika, WORK servis,  TEPLO Těšín, SBD Těšín a další
 •  standardně prováděná vyšetření v ambulanci:
  EKG
  CRP a INR
  (hodnoty zánětu a naředění krve vám tak sdělíme na počkání)
  Tlakový holter
  Přístrojové monitorování spánkového apnoe (zástav dechů při spánku)
  Pulzní oxymetrie
  testy na okultní krvácení i u neregistrovaných pacientů, může se tak včas zachytit rozvoj vážného onemocnění tlustého střeva (cena testu 150,- Kč)
 • Poskytujeme přístrojovou LYMFODRENÁŽ . Procedurá trvá 50 min. Účinně odstraňuje otoky, zlepšuje detoxikaci.
  Pacienti registrovaní v naší ambulanci mohou pro tento zákrok využít BONUS GODMED.

Interaktivní průvodce lidským tělem   (zde překlad v češtině)

Syndrom spánkové apnoe
jde o zástavu dechu v průběhu normálního dýchání při spánku. Tato spánková porucha postihuje již mnoho lidí, zejména pak mužů. Jedná se o problém, který přesahuje normální chrápání, a proto by měla být spánková apnoe i odpovědně léčena. S naším přístrojem ji umíme u vás zjistit. Přístroj použijete v pohodlí vašeho domova.

SPÁNKOVÉ APNOE PŘÍSTROJSPÁNKOVÉ APNOE MONITORING

CRP TEST

Měření koncentrační hladiny C-reaktivního proteinu pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Bežná koncentrace v séru zdravých jedinců je nízká (0-7 mg/l), při bakteriální infekci se výrazně zvýší behem 6-12 hodin, přičemž ve většině případů platí, že zvýšené koncentrace CRP jsou typické pro bakteriální onemocnění, na rozdíl od virového, kdy koncentrace CRP zůstává v normálním rozmezí. Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro než nemají význam kvůli virovému typu infekce.

Jak test probíhá?
– sestra provede nebolestivý odběr kapilární krve  z malého vpichu do prstu ruky
– vzorek krve je analyzován v přístroji, výsledek je k dispozici  za méně než 3 minuty

INR TEST

Test sleduje správnou funkci koagulačních faktorů (Quickův test). Pomocí automatické lancety se provede standardní vpich do prstu a kapka kapilární krve se umístí na testovací proužek, který se vloží do přístroje. Během několika sekund je na displeji zobrazeno výsledné INR.
Vysoká hodnota INR např. 5 naznačuje vysokou pravděpodobnost krvácení.
Normální rozsah INR u zdravých osob je 0,8–1,2 a pro pacienty léčené warfarinem: 2,0–3,0

TEST tzv. okultního (skrytého) krvácení v trávicím traktu (FOB test) je imunochemický test určený k včasnému zjištění krvácivých stavů tlustého střeva jako spolehlivý screening rakoviny tlustého střeva nebo oněmocnění jako polypy, Crohnova nemoc. Před testem nejsou nutná žádná dietní omezení, výsledky testu nejsou ovlivněny přijímáním určitých druhů potravin.
Kdo může test podstoupit: u pac. 50 letých hradí test pojišťovna 1x ročně od 55 let 1 za 2 roky  mladší pacienti si je hradí sami (150,-Kč),

 Tlakový Holter  

Jedná se o vyšetřovací metodu, která umožňuje zaznamenávání tlaku v určitých intervalech v průběhu celého dne a noci po dobu 24 hodin. Vyšetření se používá k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posouzení účinnosti léčby.

Jak vyšetření probíhá

Přístroj samovolně měří tlak pacienta nafukováním manžety tonometru v lékařem nastavených intervalech. Přístroj se skládá z manžety tonometru, která se umístí na paži horní končetiny, a malého automatického tlakoměru, který je schován v pouzdře a zavěšen na opasku. Během vyšetření pacient provozuje své běžné denní činnosti a aktivity stejně jako jindy. Během testování je nutno si vést deník toho, co kdy pacient dělal – zaznamenat typ prováděné činnosti a přesný čas. Pokud činnost provází nějaké příznaky (závratě, bušení srdce, dušnost, bolest na hrudi), je nutné je zapsat. V průběhu vyšetření se nesmíte koupat, ani sprchovat, pro osobní hygienu lze opatrně použít vlhkou žínku.

Pulzní oxymetr – měří saturaci krve kyslíkem a tepovou frekvenci

Pulzní oxymetr je vhodný zejména pro rizikové pacienty, např. osoby s onemocněním srdce, astmatiky, ale také sportovce a zdravé osoby, které se pohybují ve velkých výškách. Měření udává, kolik procent hemoglobinu v arteriální periférní krvi je nasyceno kyslíkem. Nízká hodnota  poukazuje převážně na choroby jako onemocnění dýchacích cest, astma, srdeční insuficience atd. U člověka s nízkou hodnotou saturace hemoglobinu kyslíkem se ve větší míře objevují příznaky jako dušnost, zvýšení srdeční frekvence, pokles výkonnosti, nervozita a náhlé pocení.