ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí
7,00-15,00

Úterý

7,00-15,00

Středa
10,00 – 15,00

15,30-17,30  pouze EMG vyšetření pro objednané

Čtvrtek
7,00-15,00

Pátek
8,00-12,00
    od 8,00 SONO vyšetření pro objednané

GODMED CZ s.r.o.
Sídlo firmy:    Hrabinská 2074/50d,
737 01 Český Těšín
IČO:   294 62 550

lékaři:

MUDr. Edita Szyrocká - EMG vyšetření

as. prim. MUDr. Marek Böhm – EMG vyšetření

MUDr. Martin Dokoupil – SONO vyšetření

MUDr. Irena Machátová – ambulance každé úterý

sestra: Kateřina Czudková

tel: 595 172 499

Upřednostňujeme termíny pacientům registrovaným u našich Praktických lékařů
GODMED CZ s.r.o.

Můžete se  objednávat telefonicky nebo přes email.

email: neuroambulance@seznam.cz

pojišťovny: VZP, ČPZP,  Revírní a bratrská, MV

provádíme EMG a SONOgrafické vyšetření

EMG vyšetření poskytujeme rovněž pro podniky v rámci pracovně lékařské služby (závodní prohlídky podniků).

 

Interaktivní průvodce lidským tělem

Popis elektromyografie (EMG)

Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí.
Vyšetření provádí MUDr. Edita Szyrocká a MUDr. Marek Böhm ambulantně a není k němu třeba žádná speciální příprava. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození.

Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu.

Jedním z nejčastějších důvodů k EMG vyšetření je syndrom karpálního tunelu.
Onemocnění (syndrom) se projevuje postižením průběhu jednoho ze tří nervů zásobujících ruku v úrovni zápěstí a dlaně. Příznaky, které syndrom tvoří, jsou způsobeny stlačením tohoto nervu tam, kde prochází „tunelem“ pod příčným zápěstním vazem. Nemocní velmi často pozorují oslabenou citlivost, mají pocity brnění, mravenčení nebo pálení hlavně na zevní palcové straně dlaně a také na palci, ukazováku a prostředníku. Příznaky mohou někdy vyzařovat směrem vzhůru až do paže a ramene. Uvedené obtíže se objevují nejčastěji v době spánku a často nemocného probouzejí. Pacienti si pak často spontánně ulevují tím, že spí s rukou ohnutou v zápěstí, jindy si ji namáčejí do studené vody nebo si ji „vytřepávají“, apod. S postupem času mohou pozorovat ochrnování postižené ruky a postupné prohlubování poruchy až ztráty citlivosti na dlani a prstech na palcové straně ruky.
Onemocnění se vyskytuje častěji u lidí těžce pracujících např. s vibračními nástroji, ale rovněž u lidí pracujících s myší u PC. Často se toto postižení nervu objevuje i v těhotenství nebo u diabetiků.

Dalším častým důvodem k EMG vyšetření je postižení nervových kořenů – tzv. radikulopatie. Při výskytu kostních nárůstů (osteofytů) či při vyhřezlé meziobratlové ploténce (hernii). Nejčastěji dochází k postižení krčních a bederních nervových kořenů, které se projevují šířením bolestí z oblasti páteře do horní či dolní končetiny, brněním, trnutím, necitlivostí či oslabením svalové síly určitých svalů zásobených daným nervovým kořenem.

EMG vyšetření se dále provádí u dnes velmi časté zvýšené nervosvalové dráždivosti - tetanie, způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku. Mezi projevy tetanie patří především pocity mravenčení, brnění končetin, křeče, pocity tlaku na hrudníku, bušení srdce, pocity celkové slabosti, nevýkonnosti či zvýšené únavy.

Co dělat před elektromyografií

Před vyšetřením není nutná žádná příprava. Je dovoleno jíst, pít, užívat předepsané léky.

Sonografie – Ultrazvuk (UZ)

Vyšetření ultrazvukem

Vyšetření ultrazvukem v naší  společnosti provádí MUDr. Martin Dokoupil. Vlastní vyšetření trvá od 15 do 45 min. podle vyšetřované lokalizace a požadavku odesílajícího lékaře.

Co dělat před ultrazvukem

Žádná zvláštní příprava před ultrazvukovým vyšetřením není nutná.

Kdy se vyšetření používá…

Vyšetření krčních tepen se používá se v případě podezření na poruchu zásobení mozku krví (např. při bolestech hlavy, závratích, poruchách vědomí nebo myšlení, po prodělané mozkové mrtvici) nebo i preventivně při přítomnosti faktorů přispívajících k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy. Největší skupinu nemocných, u nichž provádíme ultrazvukové vyšetření, tvoří pacienti po prodělané cévní mozkové příhodě a ti, kteří jsou cévní mozkovou příhodou ohroženi (nemocní s postižením srdce a cév, s cukrovkou, s vysokým krevním tlakem, vyšší hladinou cholesterolu apod.).

K čemu slouží…

Vyšetření ukáže stupeň průchodnosti krčních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat Váš mozek krví. Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen Vám může zachránit život.

Princip práce ultrazvukového přístroje

Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním software a ultrazvukové sondy. Tato sonda funguje jako vysílač i jako přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje je založen na tom, že při šíření ultrazvukových vln prostředím dochází k jejich odrazu. Tyto odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Tyto odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě rozdílu v odrazech dokáže rekonstruovat UZ obraz.