Ve zdravotním středisku se nachází 2 ambulance všeobecného lékařství:

GODMED CZ s.r.o.

a

MUDr. Anna Piszczurová s.r.o.