Pracovně lékařské služby

Ke zdravotnímu posouzení
– vstupní prohlídky, periodické, mimořádné a následné je nutné k našemu lékaři donést:

výpis od registrujnícího lékaře (né starší 3 měsíců)

žádost od zaměstnavatele

- u kateg. 2r , 3 a 4 je nutné mít i vyšetření od odborných lékařů

Bez těchto náležitostí nelze ze zákona POSUDEK vydat !

 

GODMED CZ s.r.o.

 • POSKYTUJEME PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY pro podniky („závodní prohlídky“) jak  zde na středisku Hrabinská tak i na středisku Jablunkovská. Předem je nutná domluva se sestrou.
 • provádíme dohled na pracovišti a školení 1. pomoci v souladu s vyhl. 79/2011 Sb.
 • obsahem každé prohlídky je mimo jiné i základní vyšetření moče.
 •  Pracovně lékařské služby jsou upraveny zák. č 373/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb.
 • Čas strávený u lékaře v rámci pracovně lékařských služeb je ze zákona hrazen zaměstnavatelem.
 • Vystavení Posudku je placená služba, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci uhradit.
 • reference:
  DONGWON                       TESCO,  LIDL                            ARRIVA
  TEPLO Těšín                     CHARITA                                   SBD Těšín
  FCC Česká republika        lékárny dr. MAX                          Dům Sv. Josefa
  OPTIMONT                       WORK servis                              MFL Group s.r.o.
  ZŠ Hrabina                        OKAY                                          Hruška
  ZŠ Kontešinec                   ČSAD
  ZŠ Slezská                          a další.