Pracovně lékařské služby

Ke zdravotnímu posouzení
– vstupní prohlídky, periodické, mimořádné a následné je nutné k našemu lékaři donést:

výpis od registrujnícího lékaře (né starší 3 měsíců)

žádost od zaměstnavatele

- u kateg. 2r , 3 a 4 je nutné mít i vyšetření od odborných lékařů

Bez těchto náležitostí nelze ze zákona POSUDEK vydat !

 

GODMED CZ s.r.o.

  • POSKYTUJEME PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY pro podniky („závodní prohlídky“) jak  zde na středisku Hrabinská tak i na středisku Jablunkovská. Předem je nutná domluva se sestrou.
  • provádíme dohled na pracovišti a školení 1. pomoci v souladu s vyhl. 79/2011 Sb.
  • obsahem každé prohlídky je mimo jiné i základní vyšetření moče.
  •  Pracovně lékařské služby jsou upraveny zák. č 373/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb.
  • Čas strávený u lékaře v rámci pracovně lékařských služeb je ze zákona hrazen zaměstnavatelem.
  • Vystavení Posudku je placená služba, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci uhradit.
  • reference: TESCO, LIDL, OKAY, Hruška,  ARRIVA, ČSAD, ZŠ Hrabina, ZŠ Kontešinec, ZŠ Slezská, CHARITA, Dům Sv. Josefa, OPTIMONT, FCC Česká republika, WORK servis, TEPLO Těšín, SBD Těšín a další.